สำนักงานใหญ่ (Head Office)
2/44 อาคารทศพลแลนด์ 4 ชั้น 9 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
2/44 Tossapol Land Building 4, 9th Floor, Soi Bangna-Trad 25, Bangna, Bangkok 10260, Thailand
Tel: 66(0)2769 5649-51
Fax: 66(0)2769 5652
email: mtech_service@mtechport.com

 

   
   
   
 
 
 
    Home | Product | Service & Spare Parts | Contect
©Copyright 2016, Machine Technology Co.,Ltd. All right reserved.